DE INWORP ALS PRESTATIE VERBETERING EN TACTISCH VERNUFT

De voordelen van de ingooi om je als ploeg te onderscheiden!

Extra wapen als het gaat om de aanvallende hoekschop/inworp! Het eenvoudig starten van een combinatie en aanval opzet. De crosspass. Het gebruik als counter mogelijkheid door iedereen. Onder de druk/pressie uitkomen van de tegenstander.

Eenvoudig en voor iedereen trainbaar

Specifieke technische vorm die geanalyseerd dient te worden. Als trainer heb ik tijdens mijn examen oefenmeester 1/UEFA A. De opdracht bewegingsleer luidde: welke spieren, spiergroepen worden gebruikt bij de uittrap van een doelman.

Deze zelfde opdracht is te vertalen naar de inworp. Maak de analyse en ps deze toe om de techniek en fysieke mogelijkheden te trainen en te vergroten. Je mobiliteit en coördinatie is trainbaar. De juiste techniek zoals handen, spanboog, zwaai, voeten stand etc. Is trainbaar.

De inworp is een makkelijk en hierdoor essentieel voor de tactiek

Het voordeel van dit alles is dat het niet overdreven inspanning kent en er geen contactmomenten zijn. De kans op blessures is dus gering. Ideaal om op ieder moment te trainen, zowel binnen als buiten. Het maken van spelhervatting mogelijkheden is de uitdaging voor de technische staf. Ook de snelheid van het spel vergroot de mogelijkheden om om te schakelen. Noodzaak is alleen dat alle spelers de techniek en fysiek dit moeten kunnen. Train dit belangrijke onderdeel dus dagelijks een halfuurtje en het voordeel hiervan is je brengt dit in iedere training in de praktijk.

Zeker 20 jaar ben ik al bezig met de inworp. Uiteraard is dit beperkt omdat je als amateur trainer slecht beperkt bent in het aantal trainingsuren. Als directeur van de voetbalacademie hebben we dit wel gedaan alleen werk je hier voornamelijk met jeugd. In deze leeftijd is het fysieke specifieke trainen niet optimaal. De techniek en inpasbaar tactische oplossingen kan je wel goed trainen. De trainers zijn hier dan ook dagelijks een halfuurtje mee aan de slag gegaan.

Nu is het mij meer te doen op top niveau en in het betaalvoetbal. Hier werk je dagelijks met professionals en kan je de trainingsvormen goed inplannen om ze later als tactische training te implementeren.

Waarom kiezen Ajax & Liverpool hier nu pas voor?

Het is verbazingwekkend dat er nu wel over geroepen wordt en zelf Liverpool of Ajax iemand hebben om dit toe te passen. Toch zie ik nog steeds geen verbetering en is iedereen lyrisch als de verre inworp een doelpoging of doelpunt oplevert.

Die ene speler die dat kan is een tekortkoming voor de hele selectie. Zoals ik eerder schreef iedereen kan 30 meter leren gooien. Wat eveneens op valt is de zomaar inworp. Je ziet geen enkel tactisch plan. Niets is eenvoudiger dan de handen gebruiken om precies en secuur te zijn, immer de oog hand coördinatie is eenvoudiger en preciezer dan de oog voet coördinatie.

Nu kan ik specifieker zijn en met voorbeelden komen, maar laat dit graag over aan de huidige trainers met hun te uitgebreide staf. Dagelijks toepasbaar zeker ook in de drukke en zware periodes. Trainer pak dit op en je onderscheidt je van de rest en bovenal is het prestatie verhogend op ieder deel van het veld. Bij pressie of onderdruk staan als ook het verzorgt voetbal te perfectioneren.

Plaats een reactie